ONLİNE İŞLEM MERKEZİ PLANLI KESİNTİLER
186 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
Ne Aramıştınız?

UEDAŞ olarak bizler; müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji beklentisini tam olarak karşılamak ve elektrik dağıtım sektöründe bütünsel bilgi güvenliği anlayışı ile bilgi güvenliği konusunda öncü ve lider kuruluş olmak amacıyla;

Faaliyetlerimizin her alanında, bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı ve bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmeyi, 

Tüm paydaşlarımız ile yürüttüğümüz faaliyetlerimizde belirlenmiş bilgi güvenliği prosedürleri çerçevesinde hareket etmeyi, 

İş süreçlerimizde yaşanabilecek güvenlik açıklıklarını sürekli takip etmeyi ve gereken önlemleri almayı,

Çalışanlar arasında farkındalığın arttırılması için faaliyetler yapmayı; bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanmaması için önlemler almayı; yaşanması durumunda koordineli biçimde aksiyonları gerçekleştirmeyi,

Bilginin korunması ve güvenliği hakkında ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyumlu hareket etmeyi,

ve çalışanlarımızın tam katılımı ile elektrik dağıtım faaliyetinde bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ilkesi çerçevesinde çalışmalar yapmayı taahhüt ediyoruz.