ONLİNE İŞLEM MERKEZİ PLANLI KESİNTİLER
186 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
Ne Aramıştınız?

UEDAŞ olarak bizler; müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji beklentisini tam olarak karşılamak ve elektrik dağıtım sektöründe iş sürekliliği anlayışı ile öncü ve lider kuruluş olmak amacıyla;

Faaliyetlerimizin her alanında, iş sürekliliğini sağlayacak sistemlerin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Olası afet ve kriz durumlarında öncelikle insan hayatını emniyete alarak, tüm kaynaklarımızı işin sürekliliğinin sağlanması için hazır bulundurmayı,

Tüm süreçlerimizi oluştururken ve geliştirirken, iş sürekliliği kesintisi yaratabilecek olayları ve etkilerini önlemek veya minimumda tutabilmek amacıyla risk odaklı bakış açısını kullanmayı,

Düzenli eğitim programları ve tatbikatlar ile iş sürekliliği ekiplerinin ve diğer paydaşlarımızın sorumluluklarını bilmelerini ve hazırlıklı olmalarını sağlamayı, 

Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek olası afet ve kriz durumlarında iş sürekliliğini sağlamak adına sistemler geliştirmeyi, 

İş sürekliliğini sağlama konusunda ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyumlu hareket etmeyi,

ve çalışanlarımızın tam katılımı ile elektrik dağıtım faaliyetinde kesintisiz ve kalite enerji sunmayı taahhüt ediyoruz.