ONLİNE İŞLEM MERKEZİ PLANLI KESİNTİLER
186 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
Ne Aramıştınız?

Uludağ Elektrik Dağıtım olarak yatırımlara, inovasyona ve teknolojik çalışmalara sağladığımız maddi manevi desteği, sosyal projelere de uygulayarak bölgemize faydalı olma gayretindeyiz.

Kaliteli hizmetin ve müşteri memnuniyetinin, sosyal projeler ile desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu tezimizi her alanda çaba sarfettiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz ile sağlamlaştırıyoruz. Uludağ Elektrik Dağıtım olarak sağlığa, eğitime, kültürel faaliyetlere, vatanımızı ve milletimizi bir arada tutan değerleri desteklemekten gurur duyuyoruz.


UEDAŞ olarak, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çok yönlü denetliyor, etik kurallar çerçevesinde sosyal devlet anlayışı ile aynı doğrultuda oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda uygulanan ve planlanan tüm projeler için;

  • En üst düzey yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi, kendisi için bu kavramı ve sosyal paydaşlarını net olarak tanımlaması,
  • Paydaş beklentilerini dengeleme konusunda şeffaf mekanizmalar ile etkileşimin sürdürülmesi
  • Müşteri memnuniyeti ve bağımlılığına ilişkin itici güçlerin kullanımı, ölçümlenmesi ve gerekli önlemler alınması,
  • Tüm düzeylerde ortak değerler ve kişisel etik örnekleri tespit edilerek kurumsal planlamaya dahil edilmesi,
  • Süreç yeterliliğinin her bir proje için ayrı olarak test edilerek gerekli performans iyileştirmelerini sağlanması,
  • Kuruluş çapında başarılı yenilik ve iyileştirme çalışmaları yapılması ve projeler ile bütünlük sağlanması,
  • Kuruluş ve önemli işbirliği ortakları arasında karşılıklı bağlılıkların güçlendirilmesi; plan ve politikaların ortak bilgi birikimine dayanılarak birlikte geliştirilmesi,
  • Toplumun beklentilerinin ölçümlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konuları vazgeçilmez unsurlardır.


Var olan projelerin devamlılığını ve pozitif etkisini devam ettirecek standartların uygulanmaya devam etmesi en önemli yükümlülüklerimizdendir.