ONLİNE İŞLEM MERKEZİ PLANLI KESİNTİLER
186 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
Ne Aramıştınız?

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ,Türkiye Elektrik Kurumu’nun yeniden yapılanma süreçleri sonrasında bugünkü konumunu almıştır. Bu kapsamda Türkiye Elektrik Kurumu’nun tarihçesi ile birlikte değerlendirilmektedir.

15.07.1970 tarih, 1312 sayılı yasa ile bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuş olan Türkiye Elektrik Kurumu 25.10.1970 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

11.09.1982 tarihinde 2705 sayılı yasa ile Belediye, Köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri hak ve borçları ile Türkiye Elektrik Kurumuna devir edilmiştir. Bursa merkez olmak üzere Balıkesir, Çanakkale İl ve bağlı İlçeleri ile Yalova İlçesini kapsayan TEK Sınırlı Sorumlu GÜNEY MARMARA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

28.10.1983 tarih, 110 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir.

18.06.1984 tarihinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında çıkarılan 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 63. Maddesi ile, Kurumumuzun kuruluşu ile ilgili 110 sayılı kanun hükmündeki kararname yürürlükten kaldırılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuş ve faaliyetlerini TEK olarak sürdürmeye devam etmiştir.

24.12.1989 tarihli TEK Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı iller ayrılarak Bursa, Balıkesir ve Çanakkale ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ olarak çalışmaya devam etmiştir.

Bursa, Balıkesir ve Çanakkale ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESELERİ Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Elektrik Kurumunun, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılması sonucunda TEDAŞ’a bağlanmış ve 26.01.1994 tarih, 21830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEDAŞ Ana Statüsüne göre faaliyetlerini sürdürmüştür.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02.04.2004 tarih, 2004/22 sayılı kararı ile Teşekkülümüz Özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin hissedarı olduğu Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin merkezi Bursa olarak, Balıkesir, Çanakkale, Yalova İl sınırlarında faaliyetini Bursa Ticaret sicil memurluğunca 01.03.2005 tarihinde tescili ilan edilmiştir.

01.09.2010 tarihi itibariyle özelleştirilmesi tamamlanan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, Limak Holding bünyesinde yeni kurumsal kimliği ve hizmet anlayışı ile çalışmalarına başlamıştır.